(Tổng hợp) 32 loại Visa Hàn Quốc 

Tính tời thời điểm hiện tại thì Hàn Quốc có tất cả 32 loại visa. Các loại visa Hàn được phân chia thành các mục nhỏ và tùy theo tình trạng cũng như mục đích lưu trú của từng người khác nhau. Mỗi loại visa để có chức năng, thời hạn, quyền hàn riêng biệt, sau đây là 32 loại visa đang được cấp tại Hàn Quốc.

Về cơ bản visa Hàn được phân chia thành 4 loại sau, tùy theo tình trạng lưu trú.

CÁC LOẠI VISA LAO ĐỘNG HÀN QUỐC

 • Visa E-1: Visa Giáo sư
 • Visa E-2: Visa Giảng viên ngoại ngữ
 • Visa E-3: Visa Nghiên cứu
 • Visa E-4: Visa Hỗ trợ Kỹ thuật
 • Visa E-5: Visa Chuyên gia
 • Visa E-6: Visa Nghệ thuật/Giải trí
 • Visa E-7: Visa Kỹ sư chuyên nghành
 • Visa E-8: Visa lao động thời vụ
 • Visa E-9: Visa Lao động phổ thông
 • Visa E-10: Visa Lao động trên tàu thuyền
 • Visa H-1: Visa Lao động ngày lễ

Các loại Visa ngoại giao, hợp tác, công vụ Hàn Quốc

 • Visa A-1: Visa Ngoại giao
 • Visa A-2: Visa Công vụ
 • Visa A-3: Visa Hợp tác

Các loại visa hoạt động phi lợi nhuận – Visa lưu trú ngắn hạn

 • Visa C-1: Visa phóng viên tạm trú
 • Visa C-2: Visa thương mại ngắn hạn
 • Visa C-3: Visa du lịch ngắn hạn
 • Visa C-4: Visa Lao động ngắn hạn

Các loại Visa Hàn Quốc lưu trú dài hạn:

 • Visa D-1: Visa Văn hóa/Nghệ thuật
 • Visa D-2: Visa du học
 • Visa D-3: Visa Đào tạo sản xuất
 • Visa D-4: Visa Đào tạo tổng hợp
 • Visa D-5: Visa phóng viên thường trú
 • Visa D-8: Visa hợp tác đầu tư
 • Visa D-9: Visa hợp tác thương mại
 • Visa F-1: Visa thăm viếng người thân
 • Visa F-2: Visa định cư
 • Visa F-3: Visa diện bảo lãnh
 • Visa F-5: Visa định cư vĩnh viễn
 • Visa G-1: cho phép người nước ngoài ở lại Hàn quốc một cách hợp pháp khi người đó có vấn đề về bệnh tật hoặc có vấn đề không thể tránh. Visa này cho phép người nước ngoài được ở lại Hàn quốc cho đến khi giải quyết xong các lý do trên.
Rate this post
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Người liên hệ
[text* your-name ]
[tel* your-phone ]
[email your-email ]
Thông tin thiết kế Tour
[text* your-address]
[tel* start]
[text go-home]
[email enjoy]
[email cost]
[email hotel]